Đèn thả bàn ăn 3067

765.000

Đèn thả bàn ăn :3067
Màu săc : Trắng
Số bóng đèn :3