Đèn thả bàn ăn 635

675.000

Đèn thả bàn ăn :635
Màu săc : Trắng
Số bóng đèn :1