Đèn thả bàn ăn 3073

1.080.000

Đèn thả bàn ăn :3073
Màu săc : Đen 
Số bóng đèn :3