Đèn thả bàn ăn thủy tinh màu trà 3072

1.260.000

Đèn thả bàn ăn :3072
Màu săc :Thủy tinh màu trà
Số bóng đèn :3