Đèn thả bàn ăn 3043

765.000

Đèn thả bàn ăn :3043
Màu săc : Đen , Trắng
Số bóng đèn :3