Đèn thả bàn ăn sn07

765.000

Đèn thả bàn ăn :Sn 07
Màu săc : Trắng
Số bóng đèn :3