Gương viền gỗ sồi (màu gỗ tự nhiên và sơn màu theo yêu cầu)

810.000