Gương viền gỗ sồi dây treo bằng da simili

945.000