Gương chữ nhật đèn led viền trong,bo góc R50, loại không cảm ứng

900.000