Chậu rửa bát Kobesi hậu đá 10048 màu đen KB 10048 đá đen

6.069.000