Quạt Trần F‑60MZ2

1.160.000

  • 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
  • 5 cấp độ gió, công suất 66W
  • Lưu lượng gió 215CMH
  • F-60MZ2: chiều dài ti 50cm
  • F-60MZ2-S: chiều dài ti 30cm
  • F-60MZ2-L: chiều dài ti 65cm
Danh mục: