Quạt Trần F‑56MPG

2.490.000

  • 03 cấp độ an toàn (khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn)
  • 3 cấp độ gió, công suất 59W
  • Lưu lượng gió 180 CMH
  • Có remote
  • Màu sắc:
    • F-56MPG-GO: Vàng ánh kim
    • F-56MPG-S: Bạc
Danh mục: