PHỤ KIỆN NHÀ TẮM KOBESI 6 MÓN BẰNG ĐỒNG (MODEL: PKDC)

2.784.600