Gương trần không viền hậu đèn led có cảm ứng

765.000