Đèn thả trần 3061

855.000

Đèn thả trần 3061
Màu săc : Đen 
Số bóng đèn :3