Đèn thả trần 3052

675.000

Đèn thả trần 3052
Màu săc : Đen , Trắng
Số bóng đèn :1