Đèn thả bàn ăn SN54

468.000

Đèn thả bàn ăn :SN54
Màu săc : Trắng,
Số bóng đèn :1