Đèn thả bàn ăn 9039

675.000

Đèn thả trần 9039
Màu săc : Đen 
Số bóng đèn :3