Đèn thả bàn ăn 3109

1.080.000

Đèn thả bàn ăn :3109
Màu săc :Nâu ,Trắng,đen
Số bóng đèn :3