Đèn thả bàn ăn 12547

765.000

Đèn thả bàn ăn :12547
Màu săc :Trắng
Số bóng đèn :3