Đèn thả bàn ăn 096

765.000

Đèn thả bàn ăn :096
Màu săc : Đen , Trắng
Số bóng đèn :3