Đèn quạt trang trí DQTTP03

3.150.000

Đèn quạt trang trí DQTTP03
Đường kính sải cánh 1320mm
Ba chế độ ánh sáng
Công suất 90w- bao gồm điều khiển 6 số

Danh mục: