Đèn ngủ để bàn thân gốm sứ chao vải 2014

2.200.000

  • Thân đèn bằng gốm tráng men nâu
  • Chụp đèn bằng vải đường kính 35cm
  • Chiều cao đèn ngủ để bàn : 70cm
  • Đèn sử dụng đui E27
  • Chiều dài dây cắm 1m, sử dụng công tắc tắt bật