Đèn ngủ để bàn thân gốm sứ ,chao vải 1975

2.070.000

  • Thân đèn bằng gốm tráng men xanh
  • Chụp đèn bằng vải đường kính 35cm
  • Chiều cao đèn ngủ để bàn  65cm
  • Đèn sử dụng đui E27
  • Chiều dài dây cắm 1m, sử dụng công tắc tắt bật