Đèn ngủ để bàn 1987

945.000

  • Thân đèn bằng gốm tráng men xanh
  • Chụp đèn bằng vải đường kính 30cm
  • Chiều cao đèn ngủ để bàn  55cm
  • Đèn sử dụng đui E27
  • Chiều dài dây cắm 1m, sử dụng công tắc tắt bật